Energimyndigheten och NVE bjuder in till seminarium om elcertifikatmarknaden

Fredag 18 juni bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till ett webbsänt marknadsseminarium om elcertifikat.

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap om elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt seminarium den 18 juni.

Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer om bland annat:

  • Marknadsuppföljning för 2020 och Q1 2021
  • Tekniska justeringar
  • Nytt uppdrag Kontrollstation 2023
    • Uppdragsbeskrivning
    • Inkomna synpunkter

Praktisk information

Datum: Fredag 18 juni 2021
Tid: Klockan 10:00–12:00
Plats: Digitalt via Teams (Länk kommer att skickas ut till de som anmält sig)
Kostnad: Gratis

Länk till anmälan och program hittar du på Energimyndighetens webbsida om marknadsseminariet.

Anmälan sker senast 16 juni.

 

Välkomna!