Energimyndigheten publicerar nu statistik över energianvändningen inom skogsbruket för 2020

Officiell statistik för energianvändningen inom skogsbruket för helåret 2020 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. 

Statistiken visar att total energianvändning inom skogsbruket var 1,6 TWh och därmed i nivå med de närmast föregående åren.

Hitta statistik i databasen

Energianvändningen inom skogsbruket