Energimyndigheten sammanfattar året 2020

Energimyndigheten har lämnat årsredovisningen för 2020 till regeringen. Där lyfter generaldirektör Robert Andrén vikten av omställningen av energisystemet för att lösa klimatutmaningen.

Nästan 75 procent av dagens klimatutsläpp är energirelaterade. Att ställa om energisystemet är därför avgörande för att lösa klimatutmaningen.  

– Det positiva är att energisektorn är stadd i stor omdaning, mot ökad hållbarhet och fossilfrihet. Många inser att klimatomställningen ger betydande ekonomiska och sociala vinster att hämta hem för hela länder, lokalsamhällen, enskilda företag och individer, skriver Robert Andrén i årsredovisningens förord.

Resultat som bidrar till klimatomställningen

Genom både samverkan och innovativa energi- och klimatlösningar har Sverige goda förutsättningar att minska utsläppen av växthusgaser inom energisektorn både i Sverige och globalt. Några av våra resultat från 2020 som bidrar till omställningen:

  • Vi har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.
  • 371 miljoner kronor beviljades i stöd till 34 projekt inom programmet Industriklivet.
  • 575 miljoner kronor beviljades för att stödja uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet.
  • Energimyndigheten har under året finansierat etablering av Energicentrum på Gotland.
  • Vindkraft har under det senaste året byggts ut med 4,1 TWh. Antalet solelanläggningar ökade med mer än en fjärdedel, 5 043 nya anläggningar av Sveriges nu totalt 19 500.
  • De företag som deltar i våra effektiviseringsnätverk har hittills effektiviserat sin energianvändning med 11,1% och har potential att nå målet 15%.
  • Stöd om 30 miljoner kronor har beviljats till programmet Partnership for Market Implementation inom Världsbanken som ger stöd till låg- och medelinkomstländer att införa styrmedel för prissättning av koldioxid.
  • Provningar av smarta vägguttag, fläktar, solceller och belysning genomförts.

Detta och mycket mer kan du läsa om i årsredovisningen, där Energimyndigheten beskriver de viktigaste resultaten som vi har uppnått under året som gått.

Ladda ner Energimyndighetens årsredovisning 2020