Energimyndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Den 1 september redovisade Energimyndigheten till regeringen hur vi ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Sedan 2020 ingår Energimyndigheten i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och syftet med Energimyndighetens deltagande i utvecklingsprogrammet är att vi genom vår kärnverksamhet ska bidra ännu mer till dessa mål.

Inom programmet ingår att ta fram en inriktning för hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska utvecklas på myndigheten under åren 2022–2025. Denna inriktning har nu redovisats till regeringen.

Energimyndighetens möjlighet till påverkan

Inriktningen utgår från en utredning av vilken påverkan Energimyndighetens verksamhet har på jämställdhetsproblem i samhället och inom energiområdet.

– Utredningen visar att vi kan bidra positivt till samhällsmålet om jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi har också identifierat de utmaningar och möjligheter som finns inom alla delar av vår verksamhet, säger Maja Rehnlund uppdragsledare, Energimyndigheten.

Inriktningen visar att Energimyndigheten kan påverka de jämställdhetspolitiska målen bland annat genom att belysa jämställdhetsaspekter i arbetet med utredningar, policy och remisser men också genom att arbeta mer med att säkerställa inkludering när vi samverkar och kommunicerar.

– Energimyndigheten har en direkt möjlighet att påverka när vi integrerar jämställdhet i arbetet med att fördela medel till exempelvis forskning, innovation och affärsutveckling, säger Maja Rehnlund.

Inriktningen konkretiserar vad Energimyndigheten ska leverera och åstadkomma de kommande åren för att integrera jämställdhet i vår verksamhet och därmed ytterligare bidra till de politiska målen.  

Läs rapporten i sin helhet: Energimyndighetens inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025 (pdf)