Energimyndigheten stödjer utveckling av vätgasdrivna flygmotorer

Energimyndigheten har beslutat att stödja GKN Aerospace Sweden AB med cirka 15 miljoner kronor för utveckling av system knutna till vätedrivna flygmotorer.

Motor på ett flygplan.

Bild: Mostphotos

Projektet kommer att utveckla tekniska lösningar för delsystem som behöver utvecklas för att möjliggöra vätgasdrift av flygplan. De delsystem som kommer att utvecklas handlar om motorfunktion och hållbarhet, bränslepumpar samt motorintegrerade vätgas-värmeväxlare. Projektet är ett samarbete mellan GKN Aerospace Sweden AB, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan Väst, Oxeon AB och RISE Sicomp.

– Vi bedömer att projektet har potential att påskynda introduktionen av vätgasflyg i Sverige då konsortiet bedöms som starkt både på forsknings- och industrisidan, säger Klara Helstad enhetschef hållbar industri på Energimyndigheten. 

En övergång för flyget från dagens flygfotogen till vätgas kan reducera flygbranschens utsläpp av koldioxid med 50-90 %. Det här projektet kan vara med och bidra till denna övergång från ca 2035. Projektet möjliggör dessutom positionering i ett europeiskt samarbete vilket kan innebära exportmöjligheter för svenska företag men även ytterligare påskynda omställningen till fossilfritt flyg.

Bakgrund

Energimyndigheten har sedan 2018 ett regeringsuppdrag att stötta omställningen till fossilfritt flyg och det här projektet är en del av den satsningen.