Extra utlysning för stöd till fossilfria transporter och robust energisystem på Gotland

Energimyndigheten har nu öppnat en extra utlysning för att stötta företag som vill bidra till fossilfrihet inom transportsektorn eller till ett robust energisystem på Gotland.

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Som ett led i det uppdraget har Energimyndigheten tidigare lyst ut finansieringsstöd vid två tillfällen, vilket har lett till att ett flertal projekt på Gotland har fått stöd. Eftersom det finns utrymme att stötta ytterligare projekt har Energimyndigheten nu beslutat att öppna en tredje utlysning. Utlysningen riktar sig till små- och medelstora företag (SMF), eller stora företag i samarbete med SMF.

Genom utlysningen vill Energimyndigheten finansiera innovativa utvecklings- och demonstrationsprojekt i syfte att nå ett transporteffektivt samhälle och robust elsystem. Projekten/lösningarna ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige.

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande utmaningar:

  • Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland
  • En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem
  • Lokal och robust användning av biodrivmedel
  • Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov

För att ett företag ska kunna beviljas finansiering behöver ett flertal kriterier uppfyllas. Projekten måste exempelvis genomföras på Gotland, och de måste fokusera på innovativa lösningar alternativt forskning och utveckling (inbegripet demonstrationsprojekt) inom något av utlysningens utmaningar.

– Vi har vid två tidigare tillfällen sökt projekt att finansiera och vi ser att det finns många spännande idéer för Gotlands omställning. Men vi ser också att många har behövt mer tid för att utveckla sin idé till ett innovativt projekt. Därför öppnar vi nu en tredje utlysning, säger Annika Hägg som är projektledare för utlysningen.

Den aktuella utlysningen är öppen för ansökningar fram till och med 22 oktober 2021. Projekten som får stöd kan som längst fortgå till 15 december 2022.

Här hittar du utlysningen.

Här hittar du information om tidigare projekt som fått stöd.

Mer information om Energimyndighetens Gotlandsuppdrag finns på den här sidan.

Torsdagen den 30 september kl 13.00 och tisdagen den 12 oktober kl 11.00 anordnar Energimyndigheten webbinarium med information om utlysningen samt svarar på generella frågor. Anmälan görs till EnergipilotGot...@energimyndigheten.se och du får därefter en länk till mötet i Teams.

Vid frågor om utlysningen går det bra att mejla oss. EnergipilotGot...@energimyndigheten.se