Få översikt av den årliga energistatistiken med Energimyndighetens statistik

Energimyndigheten har två årliga statistiksamlingar med översikt av den svenska energistatistiken: den årliga energibalansen, och Energiläget i siffror 2021. Båda innehåller viss data ända från 70-talet.

Den årliga energibalansen presenterar officiell statistik om tillförsel, omvandling och användning av energi i Sverige. I energibalansen sammanställs den totala energitillförseln i Sverige, inklusive import och export, per energivara och jämförs med den totala energianvändningen i Sverige per energivara och sektor. Ytterligare detaljer finns om omvandlingssektor (processor) som länkar tillförsel till användning.

Statistiken publiceras i tabeller, diagram och statistikdatabasen.

På Energibalansens sida hittar du mer information med länkar till sammanställd statisk, där du kan se förändringar över åren.

Energiläget i siffror 2021 presenterar statistik om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader i Sverige, samt viss internationell statistik. I de flesta fall sträcker sig statistiken tillbaka till 1970. Något som gör det möjligt att följa utvecklingen inom olika områden och sektorer över tid.

Vartannat år publicerar Energimyndigheten en tillhörande publikation med analyser och beskrivningar av statistiken.

På Energilägets sida hittar du mer information med länkar till äldre utgåvor.