Från årsskiftet krävs hållbarhetsbesked för fler bränsletyper för tilldelning av elcertifikat

Från 1 januari 2022 krävs hållbarhetsbesked även för fasta och gasformiga bränslen som används för elproduktion, för att få tilldelning av elcertifikat. Kravet gäller för anläggningar över en viss storlek.

Tidigare omfattades endast flytande biobränslen av kravet på hållbarhetsbesked för tilldelning av elcertifikat. Från och med 1 januari 2022 gäller följande:

  • El som produceras med flytande, fasta eller gasformiga biobränslen, får tilldelning av elcertifikat endast om biobränslena omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (2010:598).

För fasta och gasformiga biobränslen gäller detta endast för anläggningar av en viss storlek:

  • Fasta biobränslen: Bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt.
  • Gasformiga biobränslen: Bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt.

Mer information om den nya bränsledeklarationen finns att läsa i Vägledning bränsledeklaration.

Aktörer som har ansökt om hållbarhetsbesked och inväntar ett beslut från Energimyndigheten kan deklarera som vanligt i den nya bränsledeklarationen. När hållbarhetsbesked har erhållits ska aktören kontakta Energimyndigheten för att kunna justera tilldelningen av elcertifikat så att den blir korrekt i efterhand.

Bakgrund

Från och med 1 juli 2021 infördes nya krav på hållbarhetskriterier för biobränslen i hållbarhetslagen. Förändringarna innebär att det bland annat införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme eller kyla. Tidigare omfattades endast flytande biobränslen och biodrivmedel av hållbarhetskriterier.

Mer information om vad den nya hållbarhetslagen innebär finns på regeringens hemsida.

Nyheter