Höganäs minskade koldioxidutsläppen med 300 ton per år

Höganäs AB tillverkar metallpulver som kan bidra till minskad klimatpåverkan inom en rad industrier. Med stöd från Energimyndigheten har företaget investerat i energieffektivisering som har gjort ett av deras verk helt självförsörjande när det gäller värme – och produktionen smartare.

Industribild från Höganäs.

Foto: Höganäs

Tänk på tekniker som bidrar till energiomställningen och du kommer antagligen att föreställa dig saker som solpaneler, batterier och elfordon. Men faktum är att hållbara innovationer kan anta helt andra former.

För ögat ser det som Höganäs tillverkar ut som ett finkornigt pulver av metall. Men i det här pulvret finns en rad dolda egenskaper med stor potential att förbättra världen. Det kan bland annat användas i aktiva utsläppsfilter, för att rena förorenat dricksvatten och som ett resurssnålt material i tillverkningsindustrin.

Nu har Höganäs tagit nästa steg i sin egen hållbarhetsresa.

Stöd gjorde investeringen lönsam

I samband med att Höganäs 2018 investerade i en ny glödgningsugn i ett av sina metallpulververk behövdes även en ny förbränningsluftsfläkt. Allt sedan företaget 2005–14 deltog i Energimyndighetens Programmet för energieffektivisering har man arbetat systematiskt med att kartlägga möjligheter till effektivisering vid nya fabriksinvesteringar.

Det var tack vare det arbetssättet som man upptäckte att det fanns en möjlighet att anpassa fläktar och kanaler så att alla verkets ugnar skulle kunna anslutas till ett nytt system för förbränningsluft. När företaget räknade på projektet insåg man att det skulle kunna leda till betydande energibesparingar, inte minst tack vare att överskottsenergin från systemet skulle kunna användas till att värma upp hela verket. Det fanns bara ett litet problem.

En sådan investering var inte lönsam.

– Vi sträcker oss vanligtvis ganska långt när det kommer till hur långa återbetalningstiderna för den här typen av investeringar får vara. Samtidigt lever vi i en industriell verklighet där vi inte kan tillåta att energieffektiviseringar har återbetalningstider på 10 år – eftersom v