Inbjudan till webbinarium: The Nordic Battery Value Proposition

En växande andel förnybar energi och ökad elektrifiering av fordon medför kraftigt ökad efterfrågan på batterier, och Sverige har förutsättningar att ta en ledande roll i batterivärdekedjan. Delta på webbinarium den 26 augusti om du vill veta hur.

Omställningen till elektrifiering i Europa går nu mycket snabbt och behovet av tillverkare av batterier är stort, men det råder stark konkurrens om var dessa ska lokaliseras.

Om de nordiska länderna kan samarbeta för att öka vår synlighet för internationella aktörer kan det också öka sannolikheten för att attrahera investeringar och etableringar.

Nu bjuder Energimyndigheten in till ett webbinarium med fokus på hur ett nordiskt erbjudande inom batteriområdet kan utformas. Utgångspunkten är rapporten The Nordic Battery Value Proposition som Energimyndigheten gett i uppdrag åt Business Sweden att ta fram.

På webbinariet den 26:e augusti kommer innehållet i denna rapport att presenteras. Välkommen att anmäla dig!

Fakta:

Energimyndigheten har tidigare låtit Business Sweden ta fram rapporten Den nordiska batterivärdekedjan. Del 1: Nyckelaktörer längs värdekedjan i Norden samt övergripande kriterier för utländska investerare.

Energimyndigheten följer nu upp detta med del 2 där Business Sweden beskriver hur ett nordiskt erbjudande inom batteriområdet kan utformas, The Nordic Battery Value Proposition.