Industriklivet ger stöd till produktion av elmotorer för tunga fordon

Dana Incorporated, en världsledande leverantör av drivlinor och elsystem för mobilitetssektorn, bygger en ny produktionsanläggning för elektrodynamiska komponenter och system med lokalisering i Åmål, Västra Götaland. Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och fokuserar till en början på elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya jobb i Åmåls kommun.

Energimyndigheten har bidragit till Dana Incorporateds etablering i Åmål genom satsningen Industriklivet och ett stöd på cirka 61 miljoner kronor.

– Utveckling och framtida storskalig produktion av elmotorer för tunga fordon är en viktig del i transportsektorns omställning mot fossilfrihet och hållbara transportlösningar och för samhällets klimatomställning, säger Klara Helstad, chef för enheten för hållbar energi på Energimyndigheten.

Viktig satsning för innovation och hållbarhet

Högkvalitativa internationella investeringar spelar en nyckelroll för sysselsättningen, innovationskraften och exportutvecklingen i Sverige. Utlandsägda företag står för omkring hälften av Sveriges totala export. Danas investering får också positiva spridningseffekter för det svenska fordonsklustret och det lokala näringslivet i Åmål. Danas satsning i Åmål stärker företagets förmåga att möta den ökande efterfrågan på hållbart tillverkade eldrivlinor och elmotorer till fordonstillverkande kunder i Europa.

– Vårt fokus på Dana är att bygga tekniska lösningar som stöttar utvecklingen av eldrivna fordon och som är designade och tillverkade med hållbarhet i åtanke. Sverige är ledande inom förnybar energi med 98 procent koldioxidfri energiproduktion. Detta ger oss möjligheten att tillverka våra produkter på ett mer hållbart sätt, minska vårt klimatavtryck och bidra till att nå en framtid med nollutsläpp, förklarar Antonio Valencia, VD, Dana Power Technologies and Global Electrification.

Presskonferens och första spadtaget

I tisdags, den 23e november, togs det första spadtaget till den nya produktionsanläggningen för elektrodynamiska komponenter och system, en investering på 50 miljoner dollar. Närvarande vid presskonferensen och ceremonin i Åmål var Danas ledning, kommunledningen, regionala företrädare, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg och Business Swedens VD Jan Larsson. 

Mer från presskonferensen på Business Swedens webbplats

Om Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser, bidra till att uppnå negativa utsläpp samt ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Industriklivet omfattar totalt ca 750 miljoner kronor 2021 och kan finansiera projekt som pågår till och med 2028.

Läs mer om Industriklivet på Energimyndighetens webbplats