Information om fullgörande för utsläppsåret 2020

EU:s system för handel med utsläppsrätter ställer krav på de företag som omfattas under rapporteringsperioden. Rapporteringsperioden startar 1 januari och avslutas 30 april varje år. I den här nyheten påminner vi om kommande viktiga datum, samt vem och vad som behöver genomföras innan.

Den 31 mars 2021 är sista dag att lämna en verifierad utsläppsrapport avseende utsläppsår 2020 till Naturvårdsverket. Verksamhetsutövare för anläggningar lämnar rapporten via e-tjänsten E-CO2 och flygoperatörer lämnar sina utsläppsrapporter via e-post. Om utsläppsrapporten uteblir eller inkommer sent är det Naturvårdsverket som beslutar om en förseningsavgift på 20 000 kr. Detsamma gäller om rapporten inte har verifierats av ackrediterad kontrollör senast 31 mars.

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket via e-post: EUE...@naturvardsverket.se

Verksamhetsutövare ska notera utsläppet och är även ansvarig för att den ackrediterade kontrollören godkänner utsläppet i unionsregistret senast den 31 mars 2021.

Överlämning av utsläppsrätter

Överlämnande av utsläppsrätter motsvarande utsläppet för 2020 ska ske senast den 30 april 2021. Observera att Energimyndigheten har begränsad support den 30 april och stänger klockan 12.

För att kontrollera fullgörandet så finns det en guide som du kan hitta på vår webbplats: Manualer och lathundar 

De företag som inte överlämnat tillräckligt med utsläppsrätter senast den 30 april drabbas av sanktioner om 100 euro per överskjutande ton koldioxid. Läs mer om fullgörande för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer.