Informationsdag för aktörer inom EU ETS

Årlig informationsdag för verksamhetsutövare inom EU ETS. 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket kommer att informera om det senaste inom EU ETS. Träffen riktar sig främst till verksamhetsutövare med fasta anläggningar, dock är även luftfartygsoperatörer välkomna.  

Datum: 18 november, kl. 13.00-16.00

Plats: Webbsändning på Youtube, se länk nedan.

Informationsdag om utsläppshandel - YouTube.

Agenda: Information för verksamhetsutövare med fasta anläggningar