Informationsmöte om utlysning i Design för energieffektiv vardag

Vårt sätt att leva och de val vi gör i vardagen har en betydande påverkan på samhällets energi- och resursanvändning. Om Sverige ska nå sina energi- och klimatpolitiska mål behöver vi göra förändringar på såväl individ- som samhällsnivå.

Nu är den sjätte utlysningen i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag öppen för ansökningar. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle. Utlysningen omfattar cirka 30 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 1 mars 2022.

Välkommen till ett webbinarium där vi berättar mer om programmet och utlysningen, ger tips på saker att tänka på när man ansöker och svarar på frågor.

När? Onsdagen den 19 januari, kl. 11 – 12
Var? Digitalt via Zoom

Välkommen med din anmälan