Informationsmöte om utlysningen Större pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Energimyndigheten bjuder in till informationsmöte om den aktuella utlysningen Större pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning. Informationsmötet kommer att hållas digitalt den 12 januari. Vi vill ha din anmälan senast den 11 januari.

Informationsmötet riktar sig till dig som vill veta mer om utlysningens inriktning och ansökningsprocess. Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställning. Produkt-, tjänste- och produktionsdemonstrationer kan få stöd. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar omfattas av utlysningen.

Observera att enskilda projekt inte kan diskuteras under mötet.

Välkommen!

Anmäl dig till informationsmötet