Investering i klimatneutral metanolproduktion hos Perstorp stöds av Energimyndigheten

Kemiföretaget Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper investerar med stöd av Energimyndigheten i en anläggning för produktion av klimatneutral metanol. Målet är att minska utsläppen av koldioxid sett över hela värdekedjan med cirka 500 000 ton per år. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Stenungsund anläggning

Bild: Perstorp AB

Ambitionen med projektet är att byta ut de 200 000 ton fossil metanol som Perstorp varje år köper in till produktionen, mot egenproducerad klimatneutral metanol som tas fram genom att utnyttja restströmmar och fånga in och använda koldioxid från produktionen. Tillsammans med en ny elektrolys-anläggning och biogas kommer anläggningen att årligen tillverka 200 000 ton hållbar metanol.

– Det är direkt avgörande för samhällets klimatomställning och målet att nå ett cirkulärt fossilfritt välfärdssamhälle, att vi påskyndar användningen av ny innovativ grön teknik i industriell skala. Därför är denna satsning strategiskt viktig, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Investeringen i anläggningen hos Perstorp, som bland annat innefattar en elektrolysör i stor skala, är också ett viktigt steg i utvecklingen inom vätgasområdet i Sverige och kan bidra till kunskapsuppbyggnad- och spridning.

– Det är glädjande att Energimyndigheten ser att Project Air är ett viktigt projekt som har en stor positiv inverkan på industrins, och därmed Sveriges, klimatomställning. Genom detta stöd är vi ett steg närmare att kunna ställa om kemiindustrin från fossila råvaror till cirkulär produktion, säger Jan Secher, VD för Perstorp Group som är initiativtagare till projektet.

Om projektet

Project Air tar industrin ett steg närmare klimatneutralitet genom cirkulära produktionsmetoder. Projektet är ett samarbete mellan Perstorp, Fortum Sverige, och Uniper. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor motsvarar 14 procent av projektets kostnader. Bolagen söker därutöver stöd för projektet inom EUs innovationsfond. Besked från fonden väntas under sista kvartalet 2021. Anläggningen planeras att vara i drift 2025 och kommer då att minska koldioxidutsläppen med ungefär 500 000 ton per år, vilket motsvarar Sveriges inrikesflyg.

Nyheter