Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden publiceras fredag 20 augusti

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 2 för 2021 om elcertifikatmarknaden fredag 20 augusti klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

I samband med kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten även publicera en uppdaterad lista med planerade projekt.

Kvartalsrapporten och listan med planerade projekt kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.

Datum för kvartalsrapporter 2021

Kvartalsrapport 2, 2021
20 augusti 2021

Kvartalsrapport 3, 2021
19 november 2021

Kvartalsrapport 4, 2021
21 februari 2022