Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden publiceras måndag 22 februari

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 4 för 2020 om elcertifikatmarknaden måndag 22 februari klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

I samband med kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten även publicera en uppdaterad lista med planerade projekt.

Kvartalsrapporten och listan med planerade projekt kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.

Datum för kvartalsrapporter 2021

Kvartalsrapport 1, 2021

25 maj 2021

Kvartalsrapport 2, 2021

20 augusti 2021

Kvartalsrapport 3, 2021

19 november 2021 

Kvartalsrapport 4, 2021

21 februari 2022