Lokala satsningar på energigemenskaper kan ge nya insikter för framtidens energiomställning

Energimyndigheten har beslutat att ge drygt 24,5 miljoner kronor i stöd till ett demonstrationsprojekt för två olika energigemenskaper i Örebro och Stockholm. I projektet ska man bland annat undersöka möjligheterna till delning av energi mellan fastigheter, lokal solelproduktion och lokala energilagringslösningar.

Projektet ska bilda energigemenskaper i ett befintligt bostadsområde i området Hammarby sjöstad i Stockholm samt i ett nybyggt bostadsområde kallat Tamarinden i Örebro. Energigemenskaperna kommer att innebära möjlighet till delning av energi mellan fastigheter, lastbalansering, lokal solelproduktion samt lokal användning av batterilösningar. Tillsammans har piloterna potential att kunna halvera effektbehovet och spara cirka 30 procent av energibehovet för de fastigheter som ingår i energigemenskapen.

– Vi ser ett behov av att undersöka möjligheter och utmaningar kopplat till lokal lastbalansering och delning av energi eftersom det både kan fungera som en morot för lokala samhällen att satsa på smarta och hållbara energilösningar, och även ge systemtjänster till energisystemet i stort, säger Peter Bennewitz, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

Demonstrationen kommer alltså att ske både i ett befintligt område och ett nybyggt bostadsområde. Detta är en viktig del då framförallt de sociala utmaningarna som skall undersökas förväntas se olika ut beroende på om bostadsområdet är befintligt eller nybyggt.

Pilotprojektet i Tamarinden i Örebro omfattar 700 lägenheter, Örebro kommun har en långsiktig ambition att implementera detta i alla lägenheter i Örebro. Pilotprojektet i Hammarby Sjöstad omfattar 672 lägenheter. Ambitionen är att sprida detta vidare inom stadsdelen och till andra stadsdelar. Pilotprojekten är valda för att vara replikerbara och skalbara mot minst 80 procent av Sveriges fastighetsbestånd.  

Energigemenskaper kan vara ett effektivt svar på energiomställningens utmaningar, och skulle kunna bidra till kraftigt sänkta topp-effektbehov och besparingar på upp till 30 procent energi. För att ta nästa steg krävs nya governance-modeller som kräver ny kunskap om affärsmodeller, lagar och regler, systemlösningar och