Möjlighet för energisektorn att ha synpunkter på tillämpningen av NIS

MSB remitterar nu förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Beslut av föreskrifterna är planerat att ske under hösten 2021. Den ska börja gälla den 1 januari 2022. MSB önskar få in era synpunkter senast den 17 september 2021.  Mer information hittar ni på MSBs webbsida.

Förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster (msb.se)