Nu söker vi företag som vill delta på energimässan E-World i Tyskland

Energimyndigheten anordnar en energipaviljong för svenska små och medelstora företag med energilösningar på energimässan E-World Energy & Water 8–10 februari 2022 i Tyskland. Företag med innovativa och gröna energilösningar är välkomna att ansöka senast 18 november 2021.

I den tyska affärskulturen spelar mässor en viktig roll för såväl kontaktskapande som faktiska affärsuppgörelser. E-World Energy & Water är den europeiska energisektorns stora internationella träffpunkt. Som informations- och nätverksplattform för energibranschen samlar mässan årligen internationella aktörer i Essen i Tyskland och över 25 000 besökare kommer till mässan varje år.

 

Energimyndigheten har erfarenhet av att arrangera mässor i Tyskland efter fem år av deltagande med en energipaviljong på Hannovermässan. Konceptet har varit att Energimyndigheten bjuder med svenska små och medelstora bolag som ställer ut sina energiinnovationer i energipaviljongen. För att hjälpa svenska innovationsbolag med affärskontakter i den tyska energibranschen samarbetar Energimyndigheten med tyska energiagenturen DENA.

 

– E-World är även för den tyska energiagenturen (DENA) en viktig och spännande mötesplats i Europa. Efter två års abstinens till följd av covid-19 ser vi nu särskilt mycket fram emot mässan 2022 i Essen och alla personliga samtal. Framför allt för att skapa synergier med utländska partners och företag, inte minst de med anknytning till svenska Energimyndigheten, säger Andreas Kuhlmann, vd för tyska DENA.

 

Unik möjlighet att positionera svenska innovationsbolag

E-World är en mässa som uteslutande fokuserar på energilösningar. Monterytan för energipaviljongen är på minst 100 kvm och kommer att exponera alla typer av svenska innovativa energilösningar som kan bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, såsom energieffektivisering, förnybara energiresurser, smarta elnät, hållbar mobilitet och mycket mer. Evenemanget anordnas tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) och Business Sweden.

Detta får du som utställare i energipaviljongen på E-world

  • Plats i den svenska energipaviljongen, inklusive utställarpass som ger inträde till mässan och dess allmänna aktiviteter
  • Möjlighet att delta i pitchar och andra B2B-aktiviteter
  • Operativt stöd genom Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) och dess marknadsexperter med riktade insatser för att arrangera skräddarsydda möten med relevanta kontakter. Här ingår även marknadsfokuserat, språkligt och kulturellt stöd på plats via TSHK.
  • Kompletterande aktiviteter kommer att anordnas övergripande i paviljongen för att skapa intresse och attrahera besökare 

Temat för den svenska energipaviljongen kommer att vara FN:s globala mål för hållbar utveckling. Utöver de deltagande företagens lösningar arrangeras även aktiviteter både i paviljongen och på andra scener. Utställande företag uppmuntras att visa upp nyckelprodukter i mån av plats.

Begränsat antal platser

Utrymmet i paviljongen är begränsat och vi ber därför intresserade företag att inkomma med intresse snarast och bekräfta med anmälan senast den 18 november. Vi söker uppemot 15 utställande företag i enlighet med 'först till kvarn-principen'. Företagens placering i paviljongen följer efter tidpunkt för anmälan. Kostnad för deltagande i montern är 25 000 kronor exklusive moms/företag.