Nu söker vi innovationsbolag som vill delta på Dubai World Expo

Den 20 januari anordnar Energimyndigheten ett evenemang för innovatörer och investerare på Dubai World Expo. Vill ni vara med? Vi söker svenska företag med innovativa energilösningar som vill delta. Välkommen med er ansökan senast 10 december.

Ett hundratal internationella investerare kommer att finnas på plats under evenemanget dit även spännande svenska innovationsbolag kommer att bjudas in.

Tanken med innovations- och investerarevenemanget är dels att sammanföra de olika aktörerna, dels att visa upp Sverige som en kanal för innovationer inom gröna energilösningar.

Innovationsbolagen som ansöker om att få delta kommer att granskas av både Energimyndigheten och Cleantech Scandinavia, som arrangerar denna aktivitet. Innovationsbolagen bekostar själva sin resa, presentation och utställning på Co-creation ytan i anslutning till den svenska paviljongen.

Läs mer om villkoren för att delta. Här hittar du även anmälningsformuläret.

Världsutställningen i Dubai – Expo 2020

Den 1 oktober 2021 slogs portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai som kommer pågå till 31 mars 2022. Cirka 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future”. Utställningen har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong, som är byggd helt i trä, tillhör området hållbarhet.

Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet och deltagandet finansieras gemensamt av stat och näringsliv.

Energimyndigheten kommer att delta vid flera tillfällen under utställningsperioden.