Avgift för elcertifikatskonton påverkar lönsamheten för villaägare

Från och med den 1 juli i år kommer det att kosta 200 kr per år att ha ett elcertifikatkonto. För dig med en mindre solcellsanläggning kan årsavgiften bli högre än själva intäkten för elcertifikat.

En genomsnittlig villaanläggning på 5 kW får cirka 2–5 elcertifikat per år. Marknadspriset för ett elcertifikat är i dagsläget omkring 2 kronor vilket innebär en årsinkomst för elcertifikaten på cirka 10 kr för en anläggning på 5 kW. Det betyder att för ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, kommer det inte längre vara lönsamt att handla med elcertifikat.

För att undvika kontoavgiften behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto innan 31 maj 2021. Det gör du genom att återkalla din anläggnings godkännande för elcertifikat. För att avsluta ditt konto får det inte finnas några elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot på kontot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är lägre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

Så här gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

Bakgrund

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet nya anläggningar i elcertifikatsystemet. Den stora mängden anläggningar har medfört en ökad administrativ kostnad för Energimyndigheten. Kontoavgiften är avsedd att täcka de ökade kostnaderna för registret. Systemet för hantering av elcertifikat ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre.

Med anledning av den ökade administrativa kostnaden för elcertifikatsystemet beslutade regeringen den 29 januari 2021 om ändring av förordningen om elcertifikat. Beslutet innebär bland annat att en årsavgift för elcertifikatkonton kommer att börja tas ut från den 1 juli 2021. Läs mer om beslutet i den här nyheten och på vår webbsida om kontoavgiften

Energimyndigheten har även föreslagit till regeringen att införa en kontoavgift för alla producenter i ursprungsgarantisystemet.  I samband med att du återkallar elcertifikat kan du även välja att återkalla godkännandet för ursprungsgarantier. 

Nyheter