Ny statistik för el och fjärrvärme 2020

Sverige minskade sin totala elproduktion med nära 3 procent jämfört med 2019. Trots minskningen producerades mer el än vad som konsumerades, vilket gav ett överskott på 25 TWh. Det visar ny officiell statistik för el och fjärrvärme 2020.

Den totala elproduktionen i Sverige uppgick till 160,9 TWh, vilket är en minskning med 2,8 procent jämfört mot 2019. Den förnybara elproduktionen av sol, vind och vatten ökade samtidigt som kärnkraften och den konventionella kraftvärmen minskade. Såhär såg elproduktionen ut jämfört med 2019:

  • Vindkraften ökade med 38,7 procent till 27,5 TWh.
  • Vattenkraften ökade med 10,7 procent till 71,9 TWh.
  • Solkraften ökade med 56,1 procent till 1,0 TWh.
  • Konven­tio­nella värmekraften minskade med 16,8 procent till 13,2 TWh.
  • Kärnkraften minskade med 26,5 procent till 47,3 TWh.

Elanvändningen fortsätter att minska

Under 2020 uppgick den totala elanvändningen till 125,2 TWh (exklusive förluster), vilket är en nedgång på 1,7 procent jämfört med 2019. Trots pandemin, med många distansarbetande medborgare, minskade hushållssektorn sin elanvändning med 3,2 procent jämfört mot 2019.

Produktion och användning av el 1970–2020, TWh netto

diagram.svg

Om statistiken

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Den årliga publikationen "Årliga el-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen" bygger på en totalundersökning av cirka 650 företag. Svarsfrekvensen är cirka 93 procent, vilket medför ett bra och tillförlitligt undersökningsresultat.

Undersökningen syftar till att beskriva tillförsel och användning av el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Publikationen innehåller även beskrivning av teknisk utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning samt kostnader och intäkter för energi.

På SCB:s webbsida kan du hitta publikationen ”Årlig energistatistiks (el, gas och fjärrvärme)” i sin helhet som ett statistiskt meddelande (SM). Där kan du bland annat hitta tabeller och diagram rörande el och värme.

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Nyheter