Ny statistik över installerad vindkraft 2020

I Sverige installerades 357 vindkraftverk under 2020, med 1,4 GW i installerad effekt. Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion under 2020, vilket motsvarar 27,5 TWh. Piteå kommun har störst installerad effekt från vindkraft.

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över vindkraft i Sverige. Den visar att det under 2020 producerades 27,5 TWh el från vindkraftverk i Sverige jämfört med 19,8 TWh år 2019.

Den totala installerade effekten uppgick till 10 GW år 2020 jämfört med 8,7 GW år 2019. 10 GW vindkraft skulle kunna producera mer el årligen än Stockholms län använder under ett helt år.

Elproduktion från vindkraftverk kommer främst från elområde 2, vilket är Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Västerbottens län, samt delar av Dalarnas län. Under 2020 producerades 10,4 TWh el i elområde 2, vilket motsvarar 38 procent av Sveriges totala elproduktion från vindkraft. Det är Västernorrlands län som står för mest elproduktion från vindkraftverk i Sverige med totalt 14 procent.

Elproduktion från vindkraftverk för de topp fem länen (TWh)

Län och elområde
2020
2019
Västernorrlands län (SE2)
3,8
2,2
Norrbottens län (SE1)
3,3
2,0
Jämtlands län (SE2)
2,9
1,7
Gävleborgs län (SE2)
2,7
1,6
Västa Götalands län (SE3)
2,7
2,4

Källa: Energimyndigheten, Vindkraftstatistik 2020.

Piteå kommun har störst installerad effekt från vindkraft

Piteå är den kommun som har störst installerad effekt med 894 MW, vilket är nästan 9 procent av den totala effekten för Sverige. Ockelbo är den kommun som installerade mest under 2020, 366 MW. Skellefteå kommun ökade mest 2019. Där skedde en ökning på 1 029 procent, vilket motsvarar 105 MW.

Antal vindkraftverk, installerad effekt och elproduktion, jämförelse år 2010-2020

Antal vindkraftverk, installerad effekt och elproduktion, jämförelse år 2010-2020.jpg

Samlad installerad effekt vid slutet av året (MW)

Stad
2020
2019
Piteå
894
721
Ockelbo
634
268
Strömsund
431
384
Örnsköldsvik
361
315
Sollefteå
338
341
Sundsvall
320
320
Ånge
241
26
Ljusdal
240
240
Malmö
223
114
Kristinehamn
211
81

Källa: Energimyndigheten, årlig Vindkraftstatistik 2020.

+

Om vindkraftsstatistiken

Vindkraftsstatistik 2020 är en årlig statistikprodukt från Energimyndigheten som presenterar installerad effekt och elproduktion från vindkraft på regional nivå. För mer ingående statistik på nationell-, regional- och kommunal nivå, klicka dig vidare till sidan om Vindkraftsstatistik.

+

Fyra snabba fakta om vindkraft

  • Vindkraften är idag vår tredje största kraftkälla för elproduktion, efter vatten- och kärnkraft.
  • Vindkraften är utspridd över hela Sverige.
  • De tre län som hade störst elproduktion från vindkraft år 2020 var, Västernorrlands län, Norrbotten län, och Jämtlands län.
  • År 2020 fanns vindkraftsproduktion i 189 av landets 290 kommuner.

Nyheter