Ny statistik över installerad vindkraft 2020

I Sverige installerades 357 vindkraftverk under 2020, med 1,4 GW i installerad effekt. Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion under 2020, vilket motsvarar 27,5 TWh. Piteå kommun har störst installerad effekt från vindkraft.

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över vindkraft i Sverige. Den visar att det under 2020 producerades 27,5 TWh el från vindkraftverk i Sverige jämfört med 19,8 TWh år 2019.

Den totala installerade effekten uppgick till 10 GW år 2020 jämfört med 8,7 GW år 2019. 10 GW vindkraft skulle kunna producera mer el årligen än Stockholms län använder under ett helt år.

Elproduktion från vindkraftverk kommer främst från elområde 2, vilket är Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Västerbottens län, samt delar av Dalarnas län. Under 2020 producerades 10,4 TWh el i elområde 2, vilket motsvarar 38 procent av Sveriges totala elproduktion från vindkraft. Det är Västernorrlands län som står för mest elproduktion från vindkraftverk i Sverige med totalt 14 procent.

Elproduktion från vindkraftverk för de topp fem länen (TWh)

Län och elområde 2020 2019
Västernorrlands län (SE2) 3,8 2,2
Norrbottens län (SE1) 3,3 2,0
Jämtlands län (SE2) 2,9 1,7
Gävleborgs län (SE2) 2,7 1,6
Västa Götalands län (SE3) 2,7 2,4

Källa: Energimyndigheten, Vindkraftstatistik