Ny statistik över installerad vindkraft 2020

I Sverige installerades 357 vindkraftverk under 2020, med 1,4 GW i installerad effekt. Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion under 2020, vilket motsvarar 27,5 TWh. Piteå kommun har störst installerad effekt från vindkraft.

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över vindkraft i Sverige. Den visar att det under 2020 producerades 27,5 TWh el från vindkraftverk i Sverige jämfört med 19,8 TWh år 2019.

Den totala installerade effekten uppgick till 10 GW år 2020 jämfört med 8,7 GW år 2019. 10 GW vindkraft skulle kunna producera mer el årligen än Stockholms län använder under ett helt år.

Elproduktion från vindkraftverk kommer främst från elområde 2, vilket är Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Västerbottens län, samt delar av Dalarnas län. Under 2020 producerades 10,4 TWh el i elområde 2, vilket motsvarar 38 procent av Sveriges totala elproduktion från vindkraft. Det är Västernorrlands län som står för mest elproduktion från vindkraftverk i Sverige med totalt 14 procent.

Elproduktion från vindkraftverk för de topp fem länen (TWh)

Län och elområde 2020 2019
Västernorrlands län (SE2) 3,8 2,2
Norrbottens län (SE1) 3,3 2,0
Jämtlands län (SE2) 2,9 1,7
Gävleborgs län (SE2) 2,7 1,6
Västa Götalands län (SE3) 2,7 2,4

Källa: Energimyndigheten, Vindkraftstatistik 2020.

Piteå kommun har störst installerad effekt från vindkraft

Piteå är den kommun som har störst installerad effekt med 894 MW, vilket är nästan 9 procent av den totala effekten för Sverige. Ockelbo är den kommun som installerade mest under 2020, 366 MW. Skellefteå kommun ökade mest 2019. Där skedde en ökning på 1 029 procent, vilket motsvarar 105 MW.

Antal vindkraftverk, installerad effekt och elproduktion, jämförelse år 2010-2020

Antal vindkraftverk, installerad effekt och elproduktion, jämförelse år 2010-2020.jpg

Samlad installerad effekt vid slutet av året (MW)

 Stad 2020 2019
Piteå 894 721
Ockelbo 634 268
Strömsund 431 384
Örnsköldsvik 361 315
Sollefteå 338 341
Sundsvall 320 320
Ånge 241 26
Ljusdal 240 240
Malmö 223 114
Kristinehamn 211 81

Källa: Energimyndigheten, årlig Vindkraftstatistik 2020.

Om vindkraftsstatistiken

Vindkraftsstatistik 2020 är en årlig statistikprodukt från Energimyndigheten som presenterar installerad effekt och elproduktion från vindkraft på regional nivå. För mer ingående statistik på nationell-, regional- och kommunal nivå, klicka dig vidare till sidan om Vindkraftsstatistik.

Fyra snabba fakta om vindkraft

  • Vindkraften är idag vår tredje största kraftkälla för elproduktion, efter vatten- och kärnkraft.
  • Vindkraften är utspridd över hela Sverige.
  • De tre län som hade störst elproduktion från vindkraft år 2020 var, Västernorrlands län, Norrbotten län, och Jämtlands län.
  • År 2020 fanns vindkraftsproduktion i 189 av landets 290 kommuner.

Nyheter