Ny statistik: Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Energimyndigheten publicerar nu statistik för trädbränsle-, torv- och avfallspriser för första kvartalet 2021.

Officiell statistik för trädbränsle-, torv- och avfallspriser för första kvartalet 2021 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. En nyhet från och med denna publicering är att priser på avfall för energiproduktion finns inkluderade i statistiken. Avfallspriserna redovisas i kategorierna hushållsavfall, verksamhetsavfall och importavfall.

 

Till statistiken för trädbränsle-, torv- och avfallspriser