Ny syntesrapport identifierar framtida forskningsbehov på elmarknadsområdet

Syntesrapporten ”Elmarknadsforskning i Sverige idag” är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Den ger en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning inom elmarknadsområdet.

Elmarknadsforskning är ett brett forskningsområde med forskare som har bakgrund inom flera olika discipliner. Den befintliga forskningen kan kategoriseras in under ett antal tematiska delområden. Rapporten kartlägger:

  • svenska forskningsmiljöer, samt fokusområden som förknippas med de respektive miljöerna
  • finansiärer av dagens forskning och särskilda satsningar som gjorts på området
  • forskningens nuvarande roll i utveckling av marknader och reglering, och tillämpning av forskningen inom näringslivet. 

– Syntesrapporten tar ett samlat grepp kring vilken elmarknadsforskning som bedrivs i Sverige, finansierat av Energimyndigheten eller av andra. Det mest intressanta är  att man i rapporten identifierar framtida elmarknadsforskningsbehov vilket vi på Energimyndigheten kommer att ta med oss i vårt arbete med framtida satsningar, säger Susanne Karlsson, enhetschef hållbar el, Energimyndigheten.

Pressmeddelande från Power Circle.

Rapporten Elmarknadsforskning i Sverige idag