Ny webbkurs för energismarta fastigheter

Nu finns det en kostnadsfri webbkurs i energieffektivisering som riktar sig till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Energimyndigheten, Riksbyggen, HSB, Bostadsrätterna och Fastighetsägarna har tillsammans tagit fram den interaktiva utbildningen där deltagarna får lära sig att använda fastighetens energi på ett smartare sätt.

Kursen ger grundläggande kunskaper i energifrågor och ett stöd för att komma igång med energiåtgärder. Med ett interaktivt innehåll bestående av kortare filmer, övningar och kompletterande texter är det lätt att ta sig igenom utbildningen, och den kan genomföras vart som helst, när som helst. Kursen innehåller bland annat:

  • konkreta energitips       
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd om hur föreningen eller företaget på ett övergripande sätt kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både föreningar och företag som är nybörjare och de som redan har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete.

– Jag tycker att det är en utmärkt kurs för en ledamot i en bostadsrättsförening som har frågor kring energianvändning och utveckling av energisnålare lösningar på agendan. Kursens fokus är att ge bra råd för att starta och organisera arbetet med att se över energianvändningen i en bostadsrättsförening. Alla ledamöter i Riksbyggens bostadsrättsföreningar borde gå kursen.

– Jag tycker att det är en utmärkt kurs för en ledamot i en bostadsrättsförening som har frågor kring energianvändning och utveckling av energisnålare lösningar på agendan. Kursens fokus är att ge bra råd för att starta och organisera arbetet med att se över energianvändningen i en bostadsrättsförening. Alla ledamöter i Riksbyggens bostadsrättsföreningar borde gå kursen, säger Mats Edvardsson, ordförande i bostadsrättsföreningen Göteborgshus 26 och som även har varit testpilot för utbildningen.

– Energieffektivisering av fastigheter är viktigt och våra medlemmar har mycket att vinna på det och samtidigt bidra till att vi når uppsatta klimatmål.  

– Energieffektivisering av fastigheter är viktigt och våra medlemmar har mycket att vinna på det och samtidigt bidra till att vi når uppsatta klimatmål, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Sedan tidigare finns webbkurser för teknikföretag, hotell, restauranger, installatörer, livsmedelsföretag och trä- och möbelbranschen.    

   

Här kan du registrera dig och gå kursen.

Läs mer om kurserna här.

Samarbetspartners

Riksbyggen
HSB
Bostadsrätterna
Fastighetsägarna

Stöd för att energieffektivisera

Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Inom programmet finns ett antal fler projekt läs mer på www.energimyndigheten.se/smf