Nya upphandlingar för att stärka Sverige internationellt inom vindkraftområdet

Energimyndigheten har fyra nya upphandlingar av expertkompetens som syftar till att stärka den svenska närvaron inom internationell forskning och utveckling på vindkraftsområdet. Sista anbudsdag är 2021-06-21 klockan 23:59.

Förutom att stärka den svenska närvaron på det internationella vindkraftsområdet syftar upphandlingarna även till att etablera kontakter mellan nätverken inom de olika IEA Wind-områdena och relevanta aktörer inom vindkraftområdet i Sverige.

IEA Wind TCP är ett internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete som inrättats inom IEA (International Energy Agency) med uppdraget att stödja utvecklingen av en hållbar vindkraftsutbyggnad. Arbetet inom IEA Wind TCP är uppdelat i så kallade ”tasks”, och varje task hanterar ett specifikt område eller en aktuell frågeställning. Energimyndigheten kommer att upphandla följande task:

Task 25 - Power Systems with Large Amounts of Wind Power

Syftet är att analysera och utveckla metoder som bedömer effekterna av variabel produktion i energisystem. Task 25 sammanfattar resultat från deltagande länder och formulerar rekommendationer för bästa praxis inom systemintegration.

Mer information om Task 25.

Task 42 - Lifetime extension

Syftet är att samordna internationell forskningsverksamhet för att förbättra bedömningen av den återstående livslängden för vindkraftverk vid slutet av deras certifierade designlivslängd samt identifiera strategier för att förlänga på livslängden.

Mer information om Task 42.

Task 43 – Digitalization

Målet är att definiera vad som menas med vindkraft digitalisering; beskriva det nuvarande läget för digitaliseringsförmåga och praxis inom vindenergisektorn; identifiera och prioritera möjligheter till mervärde som möjliggörs av ytterligare digitalisering; och lära av och bygga på liknande arbete i andra sektorer för att utveckla rekommenderade digitaliseringsmetoder för vindkraftsbranschen.

Mer information om Task 43.

Task 45 – Recycling of Wind Turbine Blades

Syftet är att upprätta bästa praxis för hanteringen av återvinning uttjänta blad, fastställa standard för hantering av uttjänta blad, vägledning om uppskalning av återvinningsprocesser och etablering av återvinningskedjor.

Mer information om Task 45.

Så här lämnar du anbud

Energimyndigheten använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign.

För att hämta ut upphandlingsunderlaget och lämna ett anbud, besök webbplatsen TendSign Anbud för leverantörer - Mercell och skapa ett gratis konto.

När ni har ett konto, så lämnar du anbud:

  • Benämning/rubrik: Insatser för kommersialisering av energiinnovationer
  • Referensnummer:
    • 2021-1619 - Task 25 - Power Systems with Large Amounts of Wind Power.
    • 2021-28033 - Task 42 - Lifetime extension.
    • 2021-28034 - Task 43 – Digitalization
    • 2021-28035 - Task 45 – Recycling of Wind Turbine Blades.

Sista anbudsdag är 2021-06-21 klockan 23:59.

Alla frågor om underlaget ska ställas i systemet och upphandlingens funktion för frågor och svar, beaktat LOU grundprinciper.