Öppen hearing kring forsknings- och innovationsstrategi för elsystemet

Energimyndigheten arbetar med en samlad strategi för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt relaterade till elsystemet och planerar för kommande satsningar. Du har möjlighet att ta del av arbetet och lämna synpunkter vid en hearing den 19 januari 2022.

Energimyndigheten finansierar årligen ett stort antal energirelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt. För elsystemområdet utvecklar myndigheten en forsknings- och innovationsstrategi som kommer presenteras under hearingen.

Hearingen riktar sig i första hand till dig som arbetar professionellt med frågor av relevans för strategin och syftet är att tydligare synliggöra Energimyndighetens övergripande prioriteringar för de närmaste åren.

– Det är viktigt att strategin fokuserar på de behov och utmaningar som finns i samhället. Därför hoppas vi nu att många vill lämna synpunkter och inspel som kan hjälpa oss i vårt arbete, säger Susanne Karlsson, enhetschef på Energimyndigheten.

Energimyndigheten kommer hålla en digital presentation av arbetet.

Läs mer om hearingen och hur du anmäler dig


Nyheter