Ovako satsar på vätgas och får stöd av Energimyndigheten

Stålföretaget Ovako i Hofors investerar i vätgas med ambitionen att reducera utsläppen av koldioxid från stålproduktionen med 50 procent. Stödet på 71 miljoner kronor från Energimyndigheten är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Ovako ska investera i en elektrolysör, det vill säga en anläggning för att generera vätgas och syrgas, som ska användas istället för gasol vid värmning av stål. Elektrolysören är den första i sitt slag i Sverige, och den skapar även andra möjligheter på sikt. Målet med projektet är att undersöka hur anläggningen kan integreras med el- och energisystemet och övriga samhället. Ett exempel skulle kunna vara att etablera en vätgastankstation för tung trafik vid fabriken, och på så vis bidra till en regional vätgasinfrastruktur.

– Vi ser den här satsningen på vätgas hos Ovako som en strategiskt viktig insats för att ställa om till ett mer fossilfritt samhälle. Vår förhoppning är att lösningen på sikt kan spridas inom stålindustrin och till andra industrier som i dag använder fossila bränslen för uppvärmning av stål, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri på Energimyndigheten.

Projektet finansieras gemensamt av Ovako Sweden AB, Volvo Technology AB, ABB Power Grids Sweden AB, H2GS AB med flera. Energimyndighetens stöd på 71 miljoner kronor motsvarar strax under 40 procent av projektets kostnader.

– Förra året var vi första stålbolag att utföra ett fullskaletest med att värma stål med vätgas före valsning och därmed reducera koldioxid. Tack vare stöd från Energimyndigheten får vi nu möjlighet att göra processen till verklighet och på så sätt komma ännu närmare en klimatneutral produktion. Dessutom tas första steget för att skapa en infrastruktur för vätgasdrivna transporter, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef Ovako.

 

Ovakos vätgasanläggning

Elektrolysören för produktion av fossilfri vätgas kommer att installeras vid Ovakos verksamhet i Hofors och väntas vara klar i slutet av 2022, under förutsättning att tillståndsprocessen går enligt plan. Anläggningen om 17 MW kommer att generera 3500 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Det innebär att Ovako genom konverteringen reducerar sina utsläpp av koldioxid för stålproduktionen i Hofors med 50 procent från redan låga nivåer. Investeringen på cirka 180 miljoner kronor stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet. Planen är att lokal vätgasproduktion ska användas inom alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el.

Om Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå negativa utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Industriklivet kan även, genom så kallade strategiskt viktiga insatser, ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar. Satsningen Industriklivet startade 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. För 2021 omfattar Industriklivet cirka 750 miljoner kronor. Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag att ansvara för genomförandet.