Resultat av sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogram

Torsdag den 16 december 2021 presenteras observationer och slutsatser från sexårsutvärderingar av den tredje omgångens strategiska innovationsprogram. 

De fem programmen är Drive Sweden, InfraSweden2030, Medtech4Health, RE:Source och Smart Built Environment.

Vad visar utvärderingen?

Syftet med utvärderingen är bland annat att påvisa resultat och tidiga effekter från satsningen samt att utgöra underlag för beslut om fortsatt finansiering.

Under seminariet presenteras sexårsutvärderingens övergripande observationer, reflektioner och slutsatser men även utvärderingsresultat för varje enskilt strategiskt innovationsprogram.

Agenda torsdag 16 december

10.00 Övergripande presentation av utvärderingen
Webbsändning på formas.se och Formas Youtube-kanal.

11.45 Lunchpaus

13.00-13.45 Utvärderingsresultat per program via Teams

Välj mellan:

  • InfraSweden2030
  • Medtech4Health
  • Smart Built Environment

14.00-14.45 Utvärderingsresultat per program via Teams

Välj mellan:

  • Drive Sweden
  • RE:Source

Anmälan

Datum: 16 december 2021
Tid: 10.00-15.00
Plats: Webbsändning
Arrangör: Formas, Vinnova och Energimyndigheten
Kontakt: Peter Stern eller Alexandro Caruso

Anmäl dig senast den 15 december, 16.00.

Till anmälan

Vilka har genomfört utvärderingen?

Tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten har vi upphandlat Faugert & Co Utvärdering AB, med underleverantörer Technopolis Ltd och Sweco Society AB, för att genomföra sexårsutvärderingar av strategiska innovationsprogram.

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram.