Så mycket el producerade varje anläggning i elcertifikatsystemet under 2019

Energimyndigheten publicerar nu uppgifter om hur mycket el varje anläggning i elcertifikatsystemet producerade under 2019. Energimyndigheten publicerar även en lista över godkända anläggningar för ursprungsgarantier.

Uppgifterna med hur mycket el varje anläggning producerade finns sammanställt i en nedladdningarbar lista (Excel-fil) på vår webbsida Marknadsstatistik under rubriken ’Faktisk elcertifikatberättigad elproduktion’.

Marknadsstatistik

I listan visas vad som faktiskt har producerats (elcertifikatberättigad produktion) för varje anläggning inom elcertifikatsystemet. Detta kan jämföras med den beräknade normalårsproduktionen och användas för att göra bättre bedömningar av faktisk tilldelning av elcertifikat.

Produktionsdata för nuvarande år samt föregående år visas inte. Det beror på att Energimyndigheten bedömer att detta omfattas av sekretess eftersom det kan antas ha betydelse för ett företags ekonomiska läge.

Kontinuerligt uppdaterad marknadsinformation om ursprungsgarantier

Från och med nu kommer Energimyndigheten även att publicera och kontinuerligt uppdatera marknadsinformation om ursprungsgarantier.

På webbsidan Marknadsstatistik ursprungsgarantier finns det nu information om bland annat vilka anläggningar som är godkända för ursprungsgarantier (UG) och internationella ursprungsgarantier (EECS-UG).

Marknadsstatistik ursprungsgarantier