Sista chansen att anmäla dig till elcertifikatseminarium 18 juni

Fredagen den 18 juni 2021 bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till marknadsseminarium om elcertifikat. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till marknadsseminariet om du gör det senast idag.

Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer om bland annat:

  • Marknadsuppföljning för 2020 och Q1 2021
  • Tekniska justeringar
  • Nytt uppdrag Kontrollstation 2023

Inkomna synpunkter till kontrollstation 2023 har publicerats på NVEs respektive Energimyndighetens webbplatser.

Länk till anmälan och program hittar du på Energimyndighetens webbsida om marknadsseminariet. 

Marknadsseminariet sker digitalt via Teams och kommer spelas in. Länk kommer att skickas ut till de som anmält sig. Presentationer från seminariet kommer finnas tillgängliga på NVEs webbplats.

Bakgrund

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap om elcertifikatmarknaden. Som ett led i detta arbetet arrangerar vi ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.