Snabbare marknadsintroduktion med ökad kunskap om immateriella tillgångar

Energimyndigheten kan nu återigen erbjuda den mycket uppskattade utbildning i affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar.

Genom ökad kunskap och förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter kan du som företagare bättre förbereda dina innovationer och affärer för en internationalisering. Företag kan kostnadsfritt erhålla en kortare utbildning och individuellt stöd.

Utbildningen sker i två steg och genomförs i samarbete med Patent- och registreringsverket (PRV).
Utbildningsmomentet är öppet för alla som är intresserade medan individuell coachning och databassökning har ett begränsat antal platser och riktar sig framförallt till företag med energiinnovationer.

Anmäl deltagande senast 2021-04-28.