Stoppdatum för elcertifikatsystemet flyttas inte fram

Det blir ingen senareläggning av datum för stängning av elcertifikatsystemet i Sverige meddelar Infrastrukturdepartementet idag. Det innebär att elcertifikatsystemet avslutas 2035 och stängs för produktionsanläggningar som tas i drift efter utgången av 2021.

Tidigare idag meddelade Infrastrukturdepartementet att svenskt stoppdatum för elcertifikatsystemet inte kommer att flyttas fram. Meddelandet gjordes i enlighet med artikel 4.3 i avtalet mellan Sverige och Norge om den gemensamma elcertifikatmarknaden. Elcertifikatsystemet kommer att avslutas tio år i förtid år 2035 och stoppdatum för nya anläggningar blir den 31 december 2021 även i Sverige. Infrastrukturdepartementet kommer att närvara vid dagens marknadsseminarium för elcertifikatsystemet och berätta om arbetet.

Under marknadsseminariet, som arrangeras av Energimyndigheten och Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), presenteras även: 

  • Årsrapporten för elcertifikatmarknaden 2020
  • Underlag för tekniska justeringar av svenska och norska kvoter
  • Myndigheternas arbete med det nya uppdraget Kontrollstation 2023

Teknisk justering av kvoter

Energimyndigheten har i maj i år lämnat över en redovisning till regeringen med förslag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt i Sverige. Förslaget som Energimyndigheten har tagit fram i enlighet med regleringsbrevet för 2021 fastställdes igår av regeringen Ändringen innebär teknisk justering av 2022 och 2023 års kvot för beräkning av kvotplikt. För 2022 sänks kvoten från 26,7 till 26,2 och för 2023 sänks kvoten från 27,1 till 26,4. 

Även NVE har tagit fram ett underlag för tekniska justeringar för år 2021 som har överlämnats till Olje og energidepartement.

Årsrapporten, som också den tagits fram i enlighet med regleringsbrevet för 2021, hittar ni på vår webbsida för marknadsstatistik

Mer information om Kontrollstation 2023 inklusive inlämnade synpunkter finns på vår webbsida för kontrollstationen.

Nyheter