Svenska hållbara lösningar på export via Smart City Sweden

Avfallshantering i Colombia, energieffektivisering i Somaliland och mobilitetslösningar i Kina – det är några exempel på projekt som har startats upp med hjälp av Smart City Sweden. Plattformen, som har uppdraget att visa upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer, välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startat upp i fyra olika världsdelar.

Sedan 2017 har regeringsuppdraget Smart City Sweden välkomnat beslutsfattare och intressenter från hela världen som vill lära sig mer om svenska hållbara lösningar och hur de kan implementera dessa i sin lokala kontext. Besökarna efterfrågar främst lösningar inom mobilitet, avfallshantering, förnybar energi och smarta städer.

– Det är en väldig styrka att Smart City Sweden lyckats samla smarta och hållbara lösningar från hela landet på en och samma plattform. Det gör Smart City Sweden till ett viktigt verktyg i vårt exportfrämjande arbete, säger Annika Nilsson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Nu börjar vi se resultat av alla besök i form av studier och projekt runt om i världen. Svenska företag har bidragit med både tekniska lösningar och kunnande i studiernas genomförande och ett flertal projekt har redan realiserats.

I Bogotá, Colombia och i Karu, Nigeria har projekt som ska förbättra avfallshanteringen startats upp. Även i Goa i Indien har det genomförts en studie om avfallshantering där svenska experter nu tittar på möjligheterna att utvinna värme från förbränning i regionen. I staden Rugao i Kina rullar nu biogasbussar i kollektivtrafiken. I Somaliland har fyra studier genomförts, bland annat har man installerat gatubelysning som drivs med hjälp av solceller.

 – Sverige har stor erfarenhet och många lösningar när det kommer till hållbarhet. Alla länder som har förbundit sig till Parisavtalet måste nå de mål som satts upp i Agenda 2030 och då krävs det att nya, hållbara lösningar implementeras. Sverige och svenska företag kan vara med och hjälpa till med det, säger Gina Aspelin Hedbring, projektledare för Smart City Sweden.

 


Foto: Somaliland - gatubelysning som drivs med hjälp av solceller. QC Renewable Energy 


Foto: El Salvador - avfallshantering. Smart City Sweden

Om Smart City Sweden

Besöks- och exportplattformen Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som drivs av IVL svenska miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten.

I Smart City Sweden ingår även Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.