Svenska Klimatkontrakt 2030 står modell för EU

Det svenska Klimatkontrakt 2030 kommer inspirera utformningen av EU:s Climate City Contract. Det tack vare att det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities deltar i EU-projektet Net Zero Cities som ska stödja arbetet med klimatkontrakt för 100 europeiska städer.

EU har som mål att kontinenten ska bli klimatneutral till 2050 och sjösätter därför de närmaste åren en rad stora satsningar för att nå dit. En av dessa är uppdraget 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. De 100 städerna ska i dialog med invånare, företag och investerare planera för hur de kan uppnå klimatneutralitet, upprätta investeringsplaner och genomföra aktiviteter för att nå sitt mål.

En central del i uppdraget är att ta fram ett klimatkontrakt för var och en av de 100 städerna för att underlätta och snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer i Europa.

EU-projektet Net Zero Cities, där det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är part, skapar en europeisk plattform för att stödja de 100 städerna i deras arbete med upprättandet av klimatkontrakt på europeisk nivå.

Sverige bidrar med erfarenhet

I Sverige undertecknades den första versionen av Klimatkontrakt 2030 den 8 december förra året. Nio städer och fyra myndigheter, däribland Energimyndigheten, utformade och undertecknade kontraktet tillsammans med Viable Cities.

Klimatkontrakt 2030 är ett levande dokument som ska revideras och signeras varje år fram till 2030. Det beskriver vad städerna åtar sig att göra och hur myndigheterna ska stötta städernas arbete.

– Sverige har genom verktyget Klimatkontrakt 2030 kommit långt med att samla städer och andra aktörer i ett gemensamt arbete för att ställa om städerna. Genom Viable Cities deltagande i EU-projektet Net Zero Cities kan de svenska städerna agera föregångare för andra europeiska städer och visa vägen mot klimatneutralitet, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Här kan du läsa mer om EU:s uppdrag 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030: EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities | Europeiska kommissionen (europa.eu).

 

 

Nyheter