Sverige visar upp hållbart byggande på världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Smart City Sweden arrangerar ett evenemang om hållbart byggande för framtidens städer den 2-3 november på Expo 2020 i Dubai. Det går att delta både fysiskt och digitalt. Välkomna till den svenska paviljongen!


Solfasad svenska paviljongen Expo 2020 i Dubai. Foto: Soltech 

I två dagar kommer Smart City Swedens evenemang sätta fokus på nyttan för klimatet med att bygga hållbart. Dessutom kommer deltagarna få lära mer om de utmaningar som finns med att bygga med trä, exempelvis om säkerheten.

Evenemanget riktar sig till beslutsfattare, företag eller organisationer som är intresserade av hållbart byggande med riktning cirkularitet, smarta bostäder och miljön i staden när man bygger i trä. Evenemanget sänds live från Dubai så det går att delta både fysiskt och digitalt.

Flera intressanta exempel på hållbart byggande kommer att presenteras, exempelvis kommer White Arkitekter att berätta om Sara kulturhus i Skellefteå som idag är världens högsta byggnad i trä.

– Eftersom 40-50 procent av världens koldioxidavtryck är kopplat till byggande och byggnader finns det ett stort behov av en radikal förändring inom den här sektorn. Att bygga i trä är hållbart om man samtidigt återplanterar skog, eftersom skogen fungerar som en kolsänka. Det kan jämföras med betong och konstruktivt stål som var för sig orsakar mer koldioxidutsläpp än till exempel världens flygande, säger Staffan Schartner, arkitekt, svenska paviljongen Expo 2020 Dubai.

I den svenska paviljongen visar tre svenska bolag upp sina innovationer i montern.

  • Företagen Soltech, Nilar och Ferroamp visar tillsammans upp hur man kan integrera lösningar i byggnader på ett estetiskt sätt. Solfasader och soltak från Soltech visar på solenergins väg från solpanel till lagring och energioptimering.
  • Ferroamps EnergyHub-system hjälper till att styra och optimera energin från solpanelerna och paviljongens förbrukning kommer kunna minskas med hjälp av en energilagringsinstallation med avancerade Nilar Hydrid® batterier.

Samtliga tre företag har tidigare fått stöd från Energimyndigheten för att kunna utveckla sina innovationer och introducera dem på marknaden.

Här anmäler du dig för att kunna ta del av evenemanget.

Om Smart City Sweden

Smart City Sweden är ett uppdrag som syftar till att öka svensk export av hållbara lösningar kopplade till staden. Exportplattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.

Världsutställningen i Dubai – Expo 2020

Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet och deltagandet finansieras gemensamt av stat och näringsliv.

Den 1 oktober 2021 slogs portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai som kommer pågå till 31 mars 2022. Cirka 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future”. Utställningen har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong, som är byggd helt i trä, tillhör området hållbarhet. Energimyndigheten kommer att delta vid flera tillfällen under utställningsperioden.