Synpunkter efterfrågas inför elcertifikatsystemets kontrollstation 2023

Energimyndigheten arbetar med kontrollstation 2023 för elcertifikatsystemet och efterfrågar nu synpunkter till utredningsarbetet. Synpunkter önskas senast den 15 april.

Energimyndigheten har fått i uppdrag att analysera marknadens funktion genom att följa marknadsutvecklingen samt eventuella marknadsproblem som kan uppstå i avslutningsfasen.

I uppdraget ingår även att Energimyndigheten ska analysera de administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsystemet fram tills att det avslutas. Analysen ska omfatta alla relevanta aktörer inom den gemensamma elcertifikatmarknaden.

Mer om uppdraget finns att läsa på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndigheten ber nu om synpunkter och överväganden som är viktiga att ta med i bedömningar och analyser inom ramen för uppdraget. Skicka synpunkter till oss senast den 15 april. Skriv "Synpunkter inför Kontrollstation 2023" i ämnesraden.

Tanken är att ett urval av de inkomna synpunkterna kommer att presenteras vid Energimyndighetens och NVE:s (Norges vassdrags- og energidirektorat) marknadsseminarium om elcertifikat den 18 juni. Här anmäler du dig till det webbsända seminariet.