Tilldelning av utsläppsrätter avseende utsläppsåret 2021

Den 16 juli fördelades de utsläppsrätter som tilldelas gratis ut till de stationära anläggningarna.

Tilldelning av utsläppsrätter beslutas av Naturvårdsverket för den första femårsperioden av handelsperioden 2021–2030. Redan beslutad tilldelning kan minska för en anläggning som minskar sin produktionskapacitet eller produktion utifrån givna gränser.

Energimyndigheten ansvarar för att den beslutade tilldelningen utfärdas i unionsregistret. Har en anläggning inte fått tilldelningen ännu så kan det bero på att en ändring föreligger och vi väntar då in beslut från Naturvårdsverket innan tilldelningen kan genomföras i unionsregistret.

Har ni frågor angående årets tilldelning av utsläppsrätter kontakta Naturvårdsverket eller Energimyndigheten.

Här finns mer information om tilldelning.