Underlag för tekniska justeringar av norska kvoter är skickad på remiss

OED (Olje- og energidepartementet) skickade i fredags ut en remiss om förslag till ändringar av den norska kvotkurvan.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) återrapporterade den 21 maj 2021 underlag för tekniska justeringar av kvoter för 2022. OED skickade ut förslaget på remiss den 2 juli 2021. Sista dag för att svara på remissen är den 31 augusti 2021.

Mer information om remissen.