Välkommen till virtuell konferens om klimatsmart mobilitet i nordiska städer den 3 februari

Konferensen Klimatsmart mobilitet i nordiska städer riktar sig till dig som arbetar med transport, energi och samhällsplanering inom kommun, region eller nationella myndigheter i Norden.

Under konferensen får du svar på frågor som:

  • Hur reser människor och hur transporterar vi gods i en hållbar stad?
  • Hur ser unga på dagens mobilitet?
  • Nollemissionszoner, hur kan de utformas?
  • Framgångsrika virtuella möten och effektivt distansarbete – hur gör man?
  • Hur planerar vi för ”cykel highways”?
  • Laddinfrastruktur, hur och var ska laddning finnas?
  • Hur gör vi det enkelt att hitta sin laddplats?

Ta del av presentationer från städer och regioner runt om i Norden som delar med sig av goda exempel och lärdomar på temat klimatsmart mobilitet och hållbara städer. Vi ger dig även möjlighet att påverka innehållet i konferensen.

Läs mer och anmäl dig på Energimyndighetens webbplats.

Konferensen är en avslutande aktivitet i projektet ”Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet” som finansieras av Nordiska Ministerrådet.