552 miljoner till forskning och innovation inom framtidens elsystem

Nu startar Energimyndigheten sitt nya forsknings- och innovationsprogram Framtidens elsystem, med fokus på elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. För de första sex åren avsätter Energimyndigheten totalt 552 miljoner kronor i satsningen.

Det nya forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem är en kraftsamling för att möta utmaningar kopplat till en utökad elektrifiering och målen om ett hållbart energisystem.

– Den här satsningen är nödvändig för att främja och underlätta den elektrifiering vi behöver säkra för omställningen till morgondagens hållbara energisystem. Vi behöver ta fram och testa nya lösningar som möjliggör en betydande elektrifiering inom fler sektorer samtidigt utan att riskera elsystemets försörjningstrygghet, konkurrenskraft eller ekologiska och sociala hållbarhet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

För att upprätthålla en trygg elförsörjning och uppnå målet om ett hållbart energisystem behöver överföring och produktion av el samverka väl med en fungerande elmarknad. Elnäten ska möjliggöra utvecklingen mot en allt större andel förnybar elproduktion och en ökad elektrifiering i samhället.

Variationer i produktion och användning av el ger ett behov av flexibilitet och lagring i elsystemet. Det behöver också vara en ändamålsenlig fördelning av drivkrafter och kostnader i elsystemet mellan olika intressenter.

– En viktig del av programmet handlar om helhetssyn kopplat till nya utmaningar inom elsystemområdet och de behov som uppstår vid en ökad elektrifiering i samhället. För att möta nya förväntningar på elsystemet och för att nå uppsatta energi- och klimatpolitiska mål behövs en kombination av ny teknik, nya tjänster och ökad kunskap, säger Fredrik Brändström, programansvarig på Energimyndigheten.

Rivstart med lansering av nya utlysningar

Idag öppnade de första utlysningarna inom programmet. Utlysningarna omfattar områdena elmarknad och kompetensförsörjning i elsystemet.

Utlysning: Bidra till kunskaps- och kompetensutveckling för framtidens elsystem

Utlysning: Bidra till utvecklingen av framtidens elmarknader

Nyheter