Är du nyfiken på den amerikanska marknaden för smarta elnät?

Energimyndigheten och Business Sweden i USA bjuder in små- och medelstora bolag inom smarta elnät att följa med på delegationsresa till Texas. Resan äger rum 7-9 mars 2023.

Texas har USA:s högsta vindkraftskapacitet.

Delegationsresan har fokus på ökad nätflexibilitet genom digitalisering, distribuerade energisystem och konsumentdeltagande i elhandeln och riktar sig till små- och medelstora företag som har de personella och finansiella resurser som krävs för att genomföra en internationaliseringssatsning.

Om resan

Syftet med resan är att introducera svenska lösningar som kan bidra till energiomställningen i Texas, samt utbyta idéer och erfarenheter med lokala nätbolag, forskningsinstitut, teknikleverantörer och myndigheter. Resan inkluderar besök i Austin och Houston och avslutas med ett heldagsevenemang tillsammans med den svenska handelskammaren i Houston, där bolagen får möjlighet att introducera sig själva och nätverka med representanter från det lokala innovationssystemet.

Varför Texas?

Texas är en unik marknad jämfört med övriga delstater i USA. Elnätet är isolerat från resten av landet och elmarknaden är i hög grad avreglerad – vilket ökar antalet potentiella partners och minskar ledtiderna för nya projekt. Texas har USA:s högsta vindkraftskapacitet och näst högsta solkraftskapacitet, med den snabbaste utbyggnadstakten för ny solkraft.

Intermittent el, föråldrade kraftverk och nätinfrastruktur samt en ökande population orsakar tillsammans utmaningar i elnätet. Under vintern 2021 drabbades delstaten av rullande elavbrott under en hel vecka, vilket fick allvarliga konsekvenser. Sedan dess har elnätsfrågan varit ett återkommande inslag i delstatens politik och policyarbete.

Anmäl intresse

Intresseanmälan är öppen till 1 februari. Antalet platser är begränsade och utvalda bolag kommer att bli kontaktade av Business Sweden eller Energimyndigheten.

Anmäl intresse till delegationsresan (forms.office.com)

Frågor?

Kontakta Mats Shore på Business Sweden eller Verena Adamheit på Energimyndigheten.

Mer om hur vi jobbar för att stötta svenska företag som vill lansera i USA

Nyheter