Återvinning av mineralull för en klimatsmart byggsektor

Energimyndigheten ger Owens Corning Paroc AB 121,6 miljoner kronor i stöd för minskade koldioxidutsläpp och utökad återvinning av avfall vid företagets mineralullsproduktion i Hällekis.

Mineralull är ett av de vanligaste isoleringsmaterialen i byggnader och bidrar där till effektiv energianvändning, och till att minska utsläpp från uppvärmning. Men produktionen av mineralull är energikrävande och medför stora koldioxidutsläpp, främst på grund av att man använder koks som energikälla när man smälter mineralerna.

– Byggnader står för nästan 21 procent av energianvändningen i Sverige idag. För att nå ett klimatneutralt samhälle räcker det inte enbart med att producera energieffektiva byggnader utan vi måste skapa hela kretslopp som är klimatsmarta. Därför är denna satsning på återvinning av material och elektrifiering vid mineralullsproduktion mycket viktiga för att minska klimatavtrycken från byggsektorn, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Minskar koldioxidutsläppen med 80 procent

I projektet som får stöd av Energimyndigheten ersätter OC Paroc en av sina kokseldade kupolugnar i Hällekis med en elektrisk smältugn. Den elektriska smälttekniken innebär cirka 80 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell tillverkning. Elektrifieringen öppnar också upp för möjligheten att införa en ny teknik för utökad återvinning av avfallsklassat material i produktionen. Planen är att driftsätta den nya produktionslinjen år 2024.

– Owens Corning Paroc uppskattar stödet från Energimyndigheten. Vi är stolta över att vara en del av Hällekis under mer än 40 år och oerhört glada över att detta projekt stödjer vårt engagemang för hållbar verksamhet och minskad klimatpåverkan, säger Jari Airola, VP & Managing Director för Owens Cornings europeiska stenullsverksamhet. Inom Owens Corning är hållbarhet kärnan i vårt syfte. När vi utvecklar produkter och system som adresserar trender inom energieffektivitet, produktsäkerhet och hållbarhet, förnybar energi, arbetar vi kontinuerligt med att minska vårt eget miljöavtryck. De senaste åren har vi genomfört omfattande åtgärder vid våra stenullsfabriker i Norden för att minska klimatpåverkan och inbäddad koldioxid i våra produkter genom energieffektiv produktion och ökad återvinning. Hällekis-projektet är ytterligare en milstolpe på denna väg.

Projektet genomförs inom ramen för Industriklivet och området strategiskt viktiga insatser. Industriklivet utökades med området strategiskt viktiga insatser och har därmed öppnat upp för stöd till fler typer av projekt, som exempelvis återvinning.

Fabriken i Hällekis. Bild: Owens Corning Paroc

Om Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser, bidra till att uppnå negativa utsläpp samt ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Industriklivet omfattar totalt ca 909 miljoner kronor 2022 och kan finansiera projekt som pågår till och med 2029, och den årliga budgeten beslutas i samband med budgetpropositionen. Energimyndigheten fick genom Regleringsbrev för 2018 i uppdrag att ansvara för Industriklivet. Industriklivet är en del av EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Om Owens Corning Paroc

”Owens Corning är en global ledare inom bygg- och konstruktionsmaterial som har åtagit sig att bygga en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra tre integrerade verksamheter – kompositer, isolering och tak – tillhandahåller hållbara, energieffektiva lösningar som bygger på vår unika materialvetenskap, tillverkning och marknadskunskap för att hjälpa våra kunder att vinna och växa. Vi är globala i omfattning, men mänskliga i skala och har cirka 20 000 anställda i 33 länder, alla dedikerade till att skapa värde för våra kunder och aktieägare och göra skillnad i de samhällen där vi arbetar och bor. Owens Corning, som grundades 1938 och är baserat i Toledo, Ohio, USA, omsatte 2021 8,5 miljarder dollar.”

www.owenscorning.com

www.paroc.se