Energimyndigheten har tagit beslut om krisnivå för det västsvenska naturgasnätet

Energimyndigheten har fattat beslut om att utlysa krisnivån tidig varning för naturgasnätet i syd- och västsverige.

Tidig varning är den lägsta av tre möjliga krisnivåer för gas och innebär inte en neddragning av gasleveranser i Sverige. Det är en signal från Energimyndigheten, till branschaktörer och gaskonsumenter anslutna till det västsvenska gasnätet, om att gasmarknaden är ansträngd och en försämrad gasförsörjningssituation kan uppstå. Försörjningssituationen för gas i Sverige är fortsatt robust. Lagren i Europa, och i den svensk-danska delen av systemet, är välfyllda inför hösten.

Bakgrund till Energimyndighetens beslut

Måndag 20 juni 2022 utlyste Danmark krisnivå tidig varning med anledning av kraftig reducering av gasleveranser till Europa via Nord Stream 1, samt den politiska osäkerheten kring gasleveranserna.

Energistyrelsen erklærer ”Early Warning” | Energistyrelsen (ens.dk)

Sverige och Danmark har en gemensam gasmarknad och gemensam balanseringszon där den danska försörjningssituationen är av stor betydelse för den svenska. Därför har Energimyndigheten i Sverige beslutat att spegla Danmarks beslut om krisnivå.

Vad innebär en försämrad gasförsörjningssituation?

Det skulle i första hand innebära högre gaspriser, men kan även utvecklas till att tillgången på gas begränsas. Energimyndigheten uppmanar därför alla verksamheter som använder naturgas att planera och agera för att mildra konsekvenser av ett eventuellt försämrat försörjningsläge. Störst risk för brist på gas är under kommande vinter och vår 2022/2023.

Läget för gas i Europa

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina följer Energimyndigheten noga situationen för gasförsörjningen i Europa. Ta del av Energimyndighetens rapportering på vår webbplats.

Energimyndighetens lägesbeskrivning med anledning av Rysslands krig mot Ukraina (energimyndigheten.se)

Hur länge råder tidig varning?

Krisnivå tidig varning för det västsvenska gassystemet råder tills annat meddelas.

Stöd för Energimyndighetens beslut

Energimyndigheten beslutar att tillkännage krisnivå tidig varning i enlighet med förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjnings-tryggheten för gas, artikel 11(1).

Kontakt

Energimyndighetens pressfunktion
Telefon 016-544 23 99
pre...@energimyndigheten.se 

Nyheter