Energimyndigheten sammanfattar året 2021

Energimyndigheten har lämnat sin årsredovisning för 2021 till regeringen. Den sammanfattar myndighetens verksamhet under ett händelserikt år där energifrågor ofta och på olika sätt hamnade i fokus.

"År 2021 var turbulent, inte minst på energimarknaderna både nationellt och globalt. Höga energipriser i Europa belyser det bekymmersamma med ett beroende av såväl fossila bränslen, som beroendet av tredje land för en trygg energiförsörjning. Läget i Europa tryckte även upp svenska elpriser till rekordnivåer, efter många år av mycket låga priser, och vi fick en släng av fossilberoendets baksidor", skriver Robert Andrén i årsredovisningens förord.
Händelser under året belyste beroenden inom energiförsörjningen och vikten av att ha ett helhetsperspektiv över ett komplext system i förändring. Nu har vi stängt bokslutet för 2021 och årsredovisningen är en viktig leverans som presenterar vad myndigheten åstadkommit under året säger Robert Andrén.
Vi har under 2021 levererat på flera uppdrag knutna till energiomställningen. Vi har utrett hur ökad elproduktion kan möta ökade behov. Vi har också utrett hur elektrifieringen kan ske hållbart och vilka nyckelfrågor som då behöver hanteras. Vi har föreslagit nya stödformer som exempelvis omvända auktioner för bio-CCS och tagit fram ett förslag till nationell strategi för fossilfri vätgas. Därtill har vi gett stöd till en lång rad industrisatsningar och till energiomställningens kompetensförsörjning med mera.

Om detta och mycket mer kan du läsa i vår årsredovisning för 2021, där vi beskriver de viktigaste resultaten som vi uppnått under året som gått.
 
 
Riksrevisionen kommer granska vår årsredovisning på distans den 21-25 februari.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2021

Vi har även lämnat in vår redovisning av miljöledningsarbetet för 2021 till regeringen. Redovisningen visar att vi håller takten i arbetet för att nå våra mål för miljö och energi trots de senaste årens pandemi.
 
Våra utsläpp från resor minskade ytterligare jämfört med 2020 och vi ställer miljökrav i nästan samtliga upphandlingar trots ett stort antal upphandlingar under förra året.
 
Vår energianvändning ökade under 2021 jämfört med 2020 vilket berodde på ombyggnationen på kontoret i Eskilstuna men också på kallare vintermånader. Energianvändningen på kontoret i Stockholm minskade samtidigt på grund av avvecklingen av testlabbet där.
 
Läs om detta och mer i miljöredovisningen för 2021: