Energimyndigheten stöttar satsning på smarta solelparker och blykylda reaktorer

Energimyndigheten har beviljat stöd till två innovativa projekt som kan få betydelse för framtidens energisystem, såväl nationellt som internationellt. Swedish Modular Reactors AB har beviljats drygt 99 miljoner kronor i stöd för att demonstrera en mindre blykyld reaktor. Solkompaniet Sverige AB har beviljats 14,4 miljoner kronor i stöd för att demonstrera en smart solelpark.

Båda satsningarna stödjer innovativa lösningar, som genom att de demonstreras och utvärderas ökar möjligheten att de kan skalas upp och spridas för att snabba på energiomställningen.

– De senaste två åren har vi sett hur elektrifieringen tagit fart på allvar. Nu ser vi också ett ökat intresse för satsningar på fossilfri elproduktion som kan bli nödvändiga för vår nationella omställning, men också en möjlighet att exportera lösningar för att möta den globala klimatutmaningen, säger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning forskning, innovation och affärsutveckling.

Blykylda reaktorer

I projektet Solstice ska en elektriskt uppvärmd pilotanläggning i skala 1:56 av SEALER, en liten modulär reaktor som kyls med bly, testas och demonstreras i Oskarshamn. Tekniken kan på sikt utvecklas till att bli en kostnadseffektiv fossilfri baskraft och på så vis bidra till att underlätta elektrifieringen för en omställning till ett fossilfritt samhälle, inte minst på global nivå. Genom att lösningen även kan producera vätgas med hög verkningsgrad, som lagras till tider då elbehovet är större än elproduktionen, möjliggör den ökad flexibilitet och stabilitet i elsystemet. Projektet är ett samarbete mellan Swedish Modular Reactors, Blykalla Reaktorer Stockholm AB, Sydkraft Nuclear Power AB/Uniper och forskare från KTH.

Smarta solelparker

Genom reglerbara växelriktare, batterier och ultrakondensatorer kopplat till innovativa AI-drivna reglersystem skapar Solkompaniet, tillsammans med Krafthem AB och Solgrid AS, en smart solelpark. Komponenterna finns idag men de har inte konfigurerats, testats och demonstrerats i en solelpark i större skala tidigare. Blir demonstrationen lyckad kan det möjliggöra en ökad mängd solel i både Sverige och andra delar av världen. I projektet ska Solkompaniet och Krafthem ta fram ett färdigt koncept för en smart solelpark, innehållande både hårdvara och mjukvara. Målet är att detta koncept i sin tur ska kunna kommersialiseras och därigenom leda till att solelparker kan leverera systemtjänster i elsystemet så som snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar samt stabilisering vid mer långvariga men mindre djupa frekvensavvikelser.

Nyheter