Energimyndigheten tilldelas certifikat för Excellent arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet

Energimyndigheten tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kartläggning när det gäller jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor i svenskt arbetsliv, det visar JÄMIX® 2021.

Av cirka 300 organisationer från både privat och offentlig sektor tillhör Energimyndigheten de tio procent bästa. De nio nyckeltalen är framtagna tillsammans med Jämställdhetsombudsmannen, JÄMO, och är enligt forskningen parametrar som är viktiga för att mäta jämställdhet på arbetsplatser.

– Det är verkligen glädjande att se att vårt arbete ger resultat. Vi ska ta vara på energin av utmärkelsen och fortsätta sikta högt i vårt arbete med målet att vara en inkluderande och jämställd myndighet, säger generaldirektör Robert Andrén, Energimyndigheten.

Män tar ut flest föräldradagar

Energimyndigheten sticker ut när det gäller uttag av föräldradagar. Av de som tar ut föräldradagar tar män och kvinnor ut nästan lika många dagar, männen tar ut något fler.

– Det är ganska ovanligt och tyder på att Energimyndigheten har en jämställd kultur och är något att vara extra stolta över, säger Anders Johrén, analytiker på Nyckeltalsinstitutet.

Område för vidare utveckling

Det område som ska vidareutvecklas är andelen jämställda yrkesgrupper. För att räknas som jämställd ska en fördelning vara minst 40/60. Våra stora yrkesgrupper analytiker/utredare, där vi har majoriteten av våra handläggare i kärnverksamheten, är jämställda. Men i stödverksamheten har vi fortfarande en ojämn fördelning. Där är det som på många andra arbetsplatser en underrepresentation av män i yrkesgrupper som administration, kommunikation, ekonomi och HR.

– Jämställdhet är viktigt för oss och något vi arbetar aktivt med och det behöver vi fortsätta med, säger Elin Hansen, HR-chef på Energimyndigheten.

Jämställdhetsindex Jämix® - Nyckeltalsinstitutet

Mer om JÄMIX®

JÄMIX® Jämställdhetsindex visar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkoren är i en organisation. Indexet har tagits fram tillsammans med den tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter av jämställdhet.

De nio parametrar som mäts i JÄMIX® är:

  • Andel jämställda yrkesgrupper
  • Jämställd ledningsgrupp (40/60)
  • Lika chefskarriär (könsstrukturen bland chefer speglar strukturen bland de anställda)
  • Skillnad i medianlön oavsett arbetsuppgifter
  • Skillnad i lång sjukfrånvaro
  • Skillnad i uttag av föräldradagar
  • Skillnad i sysselsättningsgrad
  • Skillnad i tillsvidareanställda
  • Aktivt arbete med jämställdhet enligt Diskrimineringslagens krav